skuldavskrivning

Skriftlig fråga 2004/05:68 av Fridolin, Gustav (mp)

Fridolin, Gustav (mp)

den 30 september

Fråga 2004/05:68

av Gustav Fridolin (mp) till statsrådet Carin Jämtin om skuldavskrivning

Storbritannien har, som första G7-land, meddelat att man tänker avskriva sin andel av de skulder som världens fattigaste länder har till Världsbanken. Reformen är stor för britterna och innebär att 100 miljoner pund måste öronmärkas fram till 2015 för skuldavskrivning.

Inte desto mindre är avskrivningen viktig. Många av världens fattigaste bor i länder som på grund av att man är fast i skuldfällan aldrig kommer att kunna resa sig ur sin fattigdom annat än genom en avskrivning. Genom skulderna förstärker den rika världen sin maktställning gentemot de fattiga länderna och har möjlighet att tvinga fram politiska förändringar till förmån för de egna företagen och den egna ekonomin.

I Sverige har diskussionen om skuldavskrivning flera gånger varit särskilt aktuellt och Sverige sägs arbeta aktivt på den globala arenan för en mer omfattande sådan än det så kallade HIPC-initiativet innebär. Mot bakgrund av detta och den brittiska regeringens löfte vill jag fråga statsrådet:

Avser statsrådet att verka för att Sverige följer Storbritannien och genomför en avskrivning av sin andel av de fattiga ländernas skulder?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2004-09-30 Anmäld: 2004-09-30 Besvarad: 2004-10-06 Svar anmält: 2004-10-12
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2004-10-06)