Skrotning av fiskebåtar

Skriftlig fråga 2015/16:1235 av Jan-Olof Larsson (S)

Jan-Olof Larsson (S)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

I min hemkommun Sotenäs är fisket en viktig näring. Men det är en näring som är under stor omvandling. Fiskeflottan krymper genom att fiskefartyg upphör att användas i yrkesmässigt fiske.

Som ett resultat av det ligger nu ett antal tidigare fiskebåtar vid kaj i Sotenäs kommun och i flera andra kustkommuner.

Flera av dessa är i mycket dåligt skick och riskerar att sjunka. En av båtarna länspumpas i dag dygnet runt, och en annan bärgades från botten och destruerades av Kronofogdemyndigheten hösten 2015.

För övriga båtar pågår diskussioner med såväl ägarna som kronofogden, men det är svårt att få till en förändring. Kommunen känner sig maktlös i sammanhanget. Ägarna hämtar inte båtarna trots upprepade påstötningar, och båtarna är nu i så dåligt skick att risken är stor att ytterligare någon av båtarna sjunker till botten. Om så är fallet resulterar det i en mycket svår och kostsam bärgning och en stor risk att miljöfarligt avfall läcker ut i hamnbassängen.

Kommunen känner sig maktlös, eftersom det inte är möjligt att med laglig rätt flytta båtarna utan ägarnas medgivande. Om kommunen ingriper rubriceras det som egenmäktigt förfarande alternativt att kommunen kan bli skyldig att reparera de skador som båten eventuellt åsamkas vid flytt. Det som återstår för kommunen är att begära handräckning från kronofogden.

Sotenäs kommun är mycket bekymrad över utvecklingen, som i slutändan kostar skattebetalarna stor summor pengar.

Min fråga till justitie- och migrationsminister Morgan Johansson är:

 

Hur ser ministern på möjligheten att korrigera lagstiftning och regelverk för att underlätta för kommunerna att få bort dessa skrotbåtar?

Frågan besvaras inte

Händelser

Inlämnad: 2016-05-18 Överlämnad: 2016-05-19 Anmäld: 2016-05-20 Förfallen: 2016-05-25 Sista svarsdatum: 2016-05-25