Skrotbilar i naturen

Skriftlig fråga 2017/18:687 av Per Åsling (C)

Per Åsling (C)

till Miljöminister Karolina Skog (MP)

 

Bilar parkerade där de inte hör hemma kan medföra stora problem för människor och miljö. När skrotfärdiga bilar lämnas utan tillsyn ute i naturen och utsätts för väder och vind kan farliga ämnen följa med regnvattnet ned i marken och grundvattnet och till vattendrag och sjöar. Oljor, batterisyra, metaller och andra ämnen från rostande karosser, motorer, inredning och andra delar av bilen kan leda till stor skada i naturen där de alls inte hör hemma. Därtill kan djur komma till skada, liksom barn som kan lockas att leka i skrotbilarna. Dessutom kan bilarna vara i vägen för friluftsliv och innebära problem för de markägare som drabbas.

I Strömsunds kommun i Jämtland har detta blivit ett växande problem. Det handlar om en bilägare som ställt ut flera hundra gamla bilar på olika platser där de lämnats i många år. Problemet har pågått i flera år och vuxit sig allt större. Kommunen har fört en dialog med bilägaren, och 2013 krävde kommunen att han skulle begränsa antalet fordon han äger samt samla dem på ett ställe och avlägsna miljöfarliga ämnen från dem. Bilägaren överklagade, och 2016 hamnade det i hovrätten där det slogs fast att bilägaren skulle få tolv månader på sig att minska antalet avställda motorfordon till 50 stycken, en minskning med omkring 250 bilar, och att han skulle flytta fordonen till en enda fastighet. Dessutom skulle han avlägsna miljöfarliga ämnen från bilarna. Men bilarna står kvar, och de miljöfarliga ämnena är inte avlägsnade. De många åtgärder som vidtagits under åren har oftast varit verkningslösa, och bilägaren har på olika sätt kunnat kringgå de regler som finns, undvikit att betala viten som utdömts och låtit bli att ta emot eller agera på krav av olika slag. Långa och byråkratiska processer har också bidragit till att problemet har kunnat pågå under så lång tid.

Att en enskild bilägare kan få orsaka så stor skada för miljön och för andra människor under så lång tid är mycket beklagligt. Inom flera andra områden krävs tillstånd, och man kan undra om det ska vara möjligt att äga så många bilar när ingen intention finns att bedriva någon seriös verksamhet och utan att säkerställa att bilarna sköts så att skador på människor och miljö undviks. Alliansregeringen engagerade sig i problemet med uttjänta fordon som lämnas i miljön och gav i uppdrag åt Naturvårdsverket att utreda bland annat hur omhändertagandet av fordon som lämnas i miljön kan underlättas. Utredningen presenterades redan 2015, och i denna framförde Naturvårdsverket bland annat att ett producentfinansierat ersättningssystem skulle kunna ge ökade incitament att lämna in gamla uttjänta bilar. Nuvarande regering tycks däremot vara mer passiv i denna viktiga fråga.

Med anledning av detta vill jag fråga miljöminister Karolina Skog:

Vilka åtgärder tänker ministern vidta för att säkerställa att fordon inte ska kunna lämnas utan tillsyn och orsaka problem för människor och miljö?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2018-01-30 Överlämnad: 2018-01-30 Anmäld: 2018-01-31 Svarsdatum: 2018-02-07 Sista svarsdatum: 2018-02-07

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga