Skrotade utsläppsrätter

Skriftlig fråga 2019/20:1022 av Betty Malmberg (M)

Betty Malmberg (M)

till Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)

 

Vid sitt sammanträde den 19 februari beslutade regeringen att annullera 11,7 miljoner utsläppsrätter. I en TT-intervju om beslutet svarar miljö- och klimatministern: Svenska folkets klimatansträngningar ska inte vara förgäves, genom att det blir lättare för någon annan att släppa ut någon annanstans. Att pengarna skulle kunna ha satsats på forskning och grön teknikutveckling och därmed ha stärkt Sveriges roll i klimatarbetet verkar inte ha förespeglat vice statsministern.

Med tanke på det stora belopp som beslutet om att annullera utsläppsrätterna har kostat skattebetalarna är det viktigt att vi får en ökad förståelse för grunden till beslutet.

Med hänvisning till ovanstående vill jag fråga miljö- och klimatminister Isabella Lövin:

 

Hur stort belopp har annulleringen av utsläppsrätter beräknats till, och vilka konsekvensanalyser ligger till grund för det beslut som har fattats?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2020-02-28 Överlämnad: 2020-03-02 Anmäld: 2020-03-03 Svarsdatum: 2020-03-11 Sista svarsdatum: 2020-03-11
Svar på skriftlig fråga