Skriftliga avtal vid telefonförsäljning

Skriftlig fråga 2016/17:405 av Peter Persson (S)

Peter Persson (S)

till Statsrådet Per Bolund (MP)

 

Julfilmsserien Fröken Frimans krig handlar om hur kvinnor tog strid mot dåliga varor och skumma krediter för sin tids fattiga.

Dagens konsumentrörelse tar strid mot de företag inom telemarketingbranschen som kränger dåliga produkter och tjänster till gamla, sjuka och dementa som inte riktigt förstår att de ingår ett avtal.

För handel på distans, såsom postorder-, telefon- och hemförsäljning, finns det ångerrätt för privatpersoner i 14 dagar. Konsumentens rätt bör därför stärkas vid telefonförsäljning. Alla försäljare som bedriver handel på distans borde tvingas att erbjuda ett skriftligt avtalstecknande om kunden uttryckligen begär det. Mot detta kämpar nu telemarketingbranschens lobbyister med näbbar och klor på samma sätt som pritvathandlarna slogs mot fröken Frimans krav.

Det förekommer numera även säljsamtal till mobiltelefonnummer. Frågan är om man inte också borde kräva att branschen tillsammans med andra aktörer och intressenter upprättar ett okej-register, där den enskilda kunden lämnar sitt medgivande till att ta emot säljsamtal.

Min fråga till statsrådet Per Bolund är:

 

När avser statsrådet att effektuera kravet på stärkt konsumentskydd genom krav på skriftligt avtal vid telefonförsäljning, och hur ställer sig statsrådet till ett okej-register?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2016-11-30 Överlämnad: 2016-12-01 Anmäld: 2016-12-02 Svarsdatum: 2016-12-07 Sista svarsdatum: 2016-12-07

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga