skötsel av naturreservat

Skriftlig fråga 2002/03:1234 av Wahlgren, Marie (fp)

Wahlgren, Marie (fp)

den 14 juli

Fråga 2002/03:1234

av Marie Wahlgren (fp) till miljöminister Lena Sommestad om skötsel av naturreservat

Enligt rapporter i massmedia finns inte tillräckligt med resurser för att på ett tillfredsställande sätt sköta våra nationalparker. Enligt experter hotar detta bland annat den biologiska mångfalden och till exempel Hallands Väderö pekas ut som ett område som inte får adekvat skötsel. I ett läge där Sverige satsar mer än någonsin på biologisk mångfald och inköp av flera naturreservat är dessa mycket oroande signaler. Risken är att staten kommer att sköta viktiga naturområden sämre än privata ägare vilket inte kan vara meningen. Det måste vara ett absolut krav att Sverige har bra skötselplaner för sina naturreservat och att det finns resurser att följa upp dessa. Skötseln behöver naturligtvis inte direkt utföras av statliga myndigheter utan kan säkert ofta upphandlas från närliggande markägare men oberoende av metoder måste resurser finnas. I prioriteringen mellan att sköta vad man redan tagit på sig och att skapa ytterligare reservat borde prioriteringen vara självklar. Detta hindrar dock inte att ytterligare områden behöver skyddas.

Min fråga till ministern är hur hon tänker säkerställa att nuvarande och nya naturreservat får den skötsel som krävs för att förhindra en utarmning av den biologiska mångfalden.

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2003-07-14 Besvarad: 2003-08-04 Svar anmält: 2003-09-16 Anmäld: 2003-09-16

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2003-08-04)