Skördeskador

Skriftlig fråga 2005/06:2105 av Brodén, Anita (fp)

Brodén, Anita (fp)

den 5 september

Fråga 2005/06:2105 av Anita Brodén (fp) till jordbruksminister Ann-Christin Nykvist (s)

Skördeskador

Situationen för Sveriges bönder är på många ställen mycket svår på grund av det myckna regnandet som har omöjliggjort bärgning av skörden. Det är nödvändigt att likviditeten nu inte försämras på grund av sent utbetalda EU-ersättningar, vilket skett under ett antal år.

Senare under hösten så måste en bedömning göras av skadornas omfattning för att se vilka ytterligare åtgärder som bör vidtas. I vissa delar av framför allt södra Sverige kan skadorna vara katastrofalt stora.

Vilka åtgärder avser jordbruksministern att vidta för att säkerställa att lantbrukarna inte hamnar i svåra likviditetsproblem på grund av höstens omfattande nederbörd?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2006-09-05 Besvarad: 2006-09-08 Svar anmält: 2006-10-02 Anmäld: 2006-10-02
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2006-09-08)