skördeskador i Örebro län

Skriftlig fråga 2000/01:15 av Lundberg, Inger (s)

Lundberg, Inger (s)

den 22 september

Fråga 2000/01:15

av Inger Lundberg (s) till jordbruksminister Margareta Winberg om skördeskador i Örebro län

Örebro län är det län, där jordbruket drabbats hårdast av sommarens allvarliga regnoväder, men det finns också andra delar av landet, där enskilda lantbrukare drabbats av mycket stora förluster på grund av de extraordinära väderförhållandena under juli @ början av augusti.

Skadorna på säd och potatis @ och morotsodlingar är omfattande och växlar kraftigt mellan olika lantbrukare. Länsstyrelsens förfrågan till lantbrukarna i Örebro län visade att ca 400 lantbrukare fått hela eller minst hälften av sin gröda förstörd på stora arealer. För enskilda lantbrukare är det en katastrof som förstärks av att man de senaste åren haft att arbeta in effekter av de skördeskador, som uppkom 1998 och var omfattande, men för de berörda lantbrukarna inte av samma katastrofala omfattning som årets.

Hos länsstyrelsen pågår för närvarande insamling av uppgifter om omfattningen av skadorna. De resultat man hittills har visar på en katastrofal situation för enskilda företag, inte minst potatis- och morotsodlare, som inte heller har rätt till arealersättning från EU. Oron är stor hos enskilda lantbrukare, som är medvetna om att det generella skördeskadeskyddet är avskaffat, men sätter sin tilltro till tidigare riksdagsuttalande om att statsmakterna bör ha beredskap till insatser vid naturkatastrofer.

Jag vill därför fråga jordbruksministern om Jordbruksdepartementet har beredskap att pröva skördeskador hos enskilda lantbruk mot bakgrund av de extraordinära förhållanden, som drabbat enskilda lantbrukare denna sommar.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2000-09-22 Besvarad: 2000-09-29 Anmäld: 2000-10-03
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2000-09-29)