Skolverkets befogenheter gällande ANDT-material

Skriftlig fråga 2014/15:441 av Lena Hallengren (S)

Lena Hallengren (S)

till Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

 

Sverige har en samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopning- och tobak (ANDT) som bygger på ett långsiktigt och förebyggande arbete. I detta arbete bör skolan ha en central roll. Alla elever ska ha rätt till en drogfri skoltid och ges en kunskapsbaserad undervisning i ANDT-frågor.

Tyvärr finns det frågetecken kring en del av det ANDT-material som används i skolan. Ett exempel är Prata om alkohol, ett material om alkohol från alkoholindustrin, som har fått stor spridning bland Sveriges skolor. En analys av Högskolan för lärande och kommunikation påpekar att materialet inte syftar till att ge en alkoholfri uppväxt, utan en ansvarsfull konsumtion. Det är ett synsätt som forskning visar har dålig effekt på ungas framtida alkoholvanor.

I dag är urvalet av vilka läromedel som används i undervisningen helt decentraliserat och avgörs på skolorna. Spridningen av till exempel Prata om alkohol väcker dock frågor om hur ANDT-material väljs ut och kvalitetssäkras.

Mot denna bakgrund vill jag fråga utbildningsminister Gustav Fridolin följande:

 

Vilka befogenheter har Skolverket för att säkerställa att det ANDT-material som används i skolan är förebyggande, kunskapsbaserat och inte främjar till exempel alkohol- eller tobaksindustrins intressen?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2015-04-17 Överlämnad: 2015-04-19 Anmäld: 2015-04-21 Svarsdatum: 2015-04-29 Sista svarsdatum: 2015-04-29
Svar på skriftlig fråga