Skolval för valet till Europaparlamentet

Skriftlig fråga 2008/09:986 av Hägg, Carina (s)

Hägg, Carina (s)

den 27 maj

Fråga

2008/09:986 Skolval för valet till Europaparlamentet

av Carina Hägg (s)

till utbildningsminister Jan Björklund (fp)

Många ungdomar i Sverige har en möjlighet att den 7 juni i år delta i valet till Europaparlamentet. Vid det senaste valet deltog ca 36 procent av de röstberättigade och i åldersgruppen 18–25 år endast 25 procent. Enligt Ungdomsstyrelsen bidrar tydligt möjligheter att få diskutera politik i skolan till att skapa politiskt intresse och engagemang hos unga. Men inför EU-valet har regeringen inte givit någon instans i uppdrag att arrangera skolval. Därför gör inte Ungdomsstyrelsen eller andra som vi har sett vid tidigare skolval något märkbart för att stimulera till skolval. Men några skolor har ändå valt att arrangera skolval. Denna brist på engagemang för praktisk utbildning i demokrati och folkbildning bland unga är förvånande. Unga väljares engagemang bör tas på stort allvar liksom vår demokrati. EU är en viktig del av detta.

Min fråga till utbildningsministern är vilka initiativ han tagit i syfte att arrangera skolval i detta sammanhang.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2009-05-27 Anmäld: 2009-06-01 Besvarad: 2009-06-03 Svar anmält: 2009-06-05

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2009-06-03)