Skolsystemets förutsättningar att möta flyktingkrisen

Skriftlig fråga 2015/16:1148 av Erik Ottoson (M)

Erik Ottoson (M)

till Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

 

Det har till Sverige kommit ett stort antal människor flyende från oroliga delar av världen, varav många är barn som har behov av och rätt till en utbildning. Det svenska utbildningssystemet har därför till uppgift att ta ett stort ansvar för dem som kommer till Sverige, samtidigt som kvaliteten i utbildningen inte får påverkas negativt. De stora flyktingströmmarna ställer självklart stora krav på att skolväsendet fungerar bra och på att politiken tar sitt ansvar.

 

Mot bakgrund av detta vill jag fråga utbildningsminister Gustav Fridolin vad han anser att skolan behöver göra för att möta det stora antalet nya elever från andra länder, och vilka åtgärder han tänker vidta för att ge skolan rätt förutsättningar för detta?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2016-04-26 Överlämnad: 2016-04-27 Anmäld: 2016-04-28 Svarsdatum: 2016-05-04 Sista svarsdatum: 2016-05-04
Svar på skriftlig fråga