skolskjutsar

Skriftlig fråga 2000/01:1233 av Pettersson, Marina (s)

Pettersson, Marina (s)

den 16 maj

Fråga 2000/01:1233

av Marina Pettersson (s) till näringsminister Björn Rosengren om skolskjutsar

Trafikutskottet behandlade i dag, tisdagen den 15 maj år 2001, motionen T454 om ändrad lagstiftning för bussfickor vid vägrenen och omkörningsförbud av skolskjutsar.

Motionen tar upp behovet av en ändrad lagstiftning då det i många glesbygdslän är vanligt att busshållplatser saknar bussficka eller att bussen hämtar och lämnar passagerarna/skolbarn direkt vid vägkanten utan särskild hållplats.

Vid flera tillfällen när en buss stannat för att släppa av skolbarn vid vägkant utan busshållplats har olyckor inträffat.

Trafikutskottet säger i sitt betänkande att behovet av en regel som förbjuder omkörning av stillastående skolskjutsar bör övervägas och vill att regeringen återkommer med besked i frågan.

Vilka åtgärder avser ministern vidta för att komma till rätta med barnens säkerhet på våra glesbygdsvägar?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2001-05-16 Besvarad: 2001-05-28 Anmäld: 2001-05-29
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2001-05-28)