Skolplikt

Skriftlig fråga 2017/18:426 av Helene Petersson i Stockaryd (S)

Helene Petersson i Stockaryd (S)

till Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

 

I Sverige har vi skolplikt. Det innebär att eleverna ska delta i skolans verksamhet och att kommunen och elevens vårdnadshavare ska se till skolplikten fullföljs. För kommunen innebär detta bland annat ett ansvar att säkerställa att skolpliktiga barn som inte går i kommunens grundskola på annat sätt får sin utbildning.

Från Jönköpings län har vi den senaste tiden nåtts av rapporter från lärare och rektorer att barn som är registrerade i kommunen och inskrivna i skolan ändå inte närvarar i undervisningen. När skolledningen frågar vårdnadshavarna var eleverna befinner sig får de till svar att eleven går i skolan i ett annat land eller har följt med den ena föräldern till sitt tidigare hemland. Detta rör sig inte bara om några veckor utan om en betydligt längre tid. Samtidigt är eleven fortfarande registrerad som boende i kommunen.

I den här situationen upplevs en hjälplöshet inför hur den ska hanteras, och frågetecken uppstår kring skolans ansvar att säkerställa att skolplikten fullföljs. Vidare upplever skolledningarna att Skolverket inte har något tydligt svar på hur situationen ska hanteras.

Med anledning av detta vill jag fråga utbildningsminister Gustav Fridolin:

 

Hur kan regeringen stödja skolledningarna i hanterandet av och ansvaret för skolplikten i de fall eleverna med föräldrarnas godkännande under en längre tid inte närvarar i skolan men ändå fortfarande är skrivna i kommunen

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2017-12-06 Överlämnad: 2017-12-07 Anmäld: 2017-12-08 Svarsdatum: 2017-12-13 Sista svarsdatum: 2017-12-13

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga