Skolor med koppling till extremism

Skriftlig fråga 2018/19:808 av Roger Haddad (L)

Roger Haddad (L)

till Utbildningsminister Anna Ekström (S)

 

Vetenskapsskolan i Göteborg uppmärksammas återigen i debatten. Stiftelsen Doku avslöjar att återvändare med koppling till terrororganisationen Islamiska staten anställts som personal på skolan efter att ha återvänt från Syrien. Detta är oerhört allvarligt, och jag utgår från att Säkerhetspolisen i den delen hanterar eventuella utredningar kopplade till det straffrättsliga.

När det gäller skolverksamheten har skolan varit föremål för återkommande granskningar, och även nu pågår ett ärende hos Skolinspektionen. Det myndigheten kan titta på är frågan om ägare, ledning, ekonomi samt att utifrån skollagen granska eventuella brister. Men det står klart sedan tidigare att skolan bedriver verksamhet i strid med skollagen, bland annat konfessionella inslag. Detta blir extra allvarligt eftersom skolan drivs som en friskola med allmän inriktning och därmed inte är registrerad som en konfessionell skola.

Skolinspektionen har idag heller inte möjligheter att ingripa vid återkommande brister, tex återkalla tillståndet men detta är ett förslag som Liberalerna vill ska bli möjligt. Vi har också föreslagit att befintliga friskolor som har stora kvalitetsbrister inte ska få beslut om att bygga ut och expandera.

Myndigheten ställs i detta fall – och säkerligen finns även andra liknande fall i landet – inför att det är extremistiska kopplingar som är problemet. Att ledande extremister driver och leder skolverksamhet som finansieras med offentliga medel är inte acceptabelt. Med tanke på vilka negativa konsekvenser detta kan få för elevernas undervisning och för arbetsmiljön måste regelverket och rutinerna ändras så att man direkt kan ingripa från statens sida. Det är uppenbart att mer måste göras.

Vi ser nu alltså flera exempel på icke-konfessionella skolor som ändå driver konfessionella inslag samt skolor som drivs av personer med extremistiska åsikter:

Med anledning av ovanstående vill jag fråga utbildningsminister Anna Ekström:

 

Vilka generella åtgärder avser ministern och regeringen att vidta för att icke-konfessionella skolor som ändå driver konfessionella inslag och skolor som drivs av personer med extremistiska åsikter ska kunna bli av med sina tillstånd?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-06-19 Överlämnad: 2019-06-19 Anmäld: 2019-06-24 Svarsdatum: 2019-06-26 Sista svarsdatum: 2019-06-26

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga