Skolgång för nyanlända

Skriftlig fråga 2015/16:33 av Erik Bengtzboe (M)

Erik Bengtzboe (M)

till Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

 

De senaste årens oroligheter i främst Syrien och Irak har nu lett fram till en fullständig humanitär katastrof. Med förhoppning om ett bättre liv, eller med den enkla önskan om att försöka värna sitt och sin familjs liv, flyr nu allt fler människor till Europa och Sverige. Att vi kan erbjuda människor på flykt en fristad, eller människor med drömmar om ett bättre liv en chans att bygga det, är inte bara viktigt utan även rätt.

Snabba migrationsrörelser gör att flexibiliteten hos Sveriges kommuner sätts på prov och att arbetsbelastningen ökar. Att regeringen har aviserat en höjning av stödet till kommunerna för skolgång för nyanlända är därför välkommet, men det är inte givet att det är tillräckligt.

Med anledning av ovanstående vill jag ställa följande fråga till utbildningsminister Gustav Fridolin:

Vilka ytterligare åtgärder anser utbildningsministern och regeringen vara nödvändiga för att i samråd med Sveriges kommuner säkerställa en god skolgång för nyanlända?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2015-09-24 Överlämnad: 2015-09-24 Anmäld: 2015-09-25 Svarsdatum: 2015-09-30 Sista svarsdatum: 2015-09-30
Svar på skriftlig fråga