skolgång för gömda flyktingbarn

Skriftlig fråga 2004/05:2123 av Darell, Linnéa (fp)

Darell, Linnéa (fp)

den 24 augusti

Fråga 2004/05:2123

av Linnéa Darell (fp) till statsrådet Ibrahim Baylan om skolgång för gömda flyktingbarn

Enligt uppgift från Rädda Barnen har antalet gömda flyktingbarn ökat dramatiskt. År 2000 sökte polisen 253 barn som levde gömda efter avvisningsbeslut @ förra året var det 1 523 barn och i dag är det 3 500 barn. De barn som hålls gömda inför verkställighet av ett avvisningsbeslut befinner sig i en mycket utsatt situation. Situationen förvärras av att barnen inte har möjlighet att gå i skolan när de håller sig gömda. Skolan kan för dessa barn bidra till att ge vardagen ett innehåll samt kan ge barnen den kunskapsutveckling de behöver. Det omgivande samhället har alltid ett ansvar för att barn som hamnat i en svår situation får det stöd de behöver. Barnen har inte själva valt att befinna sig gömda i annat land och kan inte lastas för den situation de befinner sig i. Sverige bryter mot barnkonventionen när man inte tillåter gömda flyktingbarn att gå i skolan. Barnkonventionens artikel 28 stadgar att konventionsstaterna erkänner barnets rätt till utbildning och där står tydligt att konventionsstaterna åtagit sig att göra grundutbildning obligatorisk och kostnadsfritt tillgänglig för alla barn.

Avser statsrådet att vidta några åtgärder för att säkerställa att gömda flyktingbarn får möjlighet att gå i skolan?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2005-08-24 Besvarad: 2005-09-07 Svar anmält: 2005-09-13 Anmäld: 2005-09-13

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2005-09-07)