Skolgång för barn till EU-migranter

Skriftlig fråga 2015/16:34 av Erik Bengtzboe (M)

Erik Bengtzboe (M)

till Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

 

De senaste årens rörlighet för inte minst den romska minoriteten i Europa har vållat mycket debatt. Ett alltför ofta bortglömt perspektiv i diskussionen är dock utbildning för EU-migranternas barn.

Utanförskap bryts bäst av kunskap, och ingenting bygger livsmöjligheter så väl som utbildning. Många EU-migranters barn blir dock kraftigt lidande av sönderhackad eller bristfällig utbildning.

De senaste dagarna har det uppmärksammats att synen på skolgång för EU-migranters barn i svenska kommuner ser väldigt olika ut.

Med anledning av ovanstående undrar jag hur utbildningsdepartementet ser på frågan, och jag vill därför ställa följande fråga till utbildningsminister Gustav Fridolin:

Hur stor andel av EU-migranternas barn får utbildning, hur ser det ut i Sveriges olika kommuner, och vilka åtgärder anser utbildningsministern behöver vidtas för att hantera situationen?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2015-09-24 Överlämnad: 2015-09-24 Anmäld: 2015-09-25 Svarsdatum: 2015-09-30 Sista svarsdatum: 2015-09-30
Svar på skriftlig fråga