Skolforskningsinstitutets verksamhet

Skriftlig fråga 2017/18:319 av Betty Malmberg (M)

Betty Malmberg (M)

till Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

 

I dagarna meddelade Skolforskningsinstitutets direktör att hon har begärt sitt entledigande. Verksamheten vid institutet startade år 2015 efter ett beslut av den tidigare alliansregeringen. Nuvarande regeringspartier stod bakom beslutet om att inrätta ett skolforskningsinstitut. Det är därför förvånande att direktören meddelar att ett skäl till avgången rör regeringens bristande stöd för institutets verksamhet.
Nyligen har det även blivit känt att Skolforskningsinstitutet inte kommer att kunna utlysa nya forskningsprojekt år 2019 om inte medel tillförs i nästa års budget.

Med hänvisning till ovan vill jag fråga utbildningsminister Gustav Fridolin:

 

Vad är ministerns uppfattning om Skolforskningsinstitutets hittillsvarande verksamhet, och anser ministern att det finns skäl att tydliggöra institutets uppdrag?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2017-11-22 Överlämnad: 2017-11-23 Anmäld: 2017-11-24 Sista svarsdatum: 2017-11-29 Svarsdatum: 2017-12-01

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga