Skolbränder

Skriftlig fråga 2007/08:1182 av Sandberg, Gunnar (s)

Sandberg, Gunnar (s)

den 9 maj

Fråga

2007/08:1182 Skolbränder

av Gunnar Sandberg (s)

till justitieminister Beatrice Ask (m)

På några år har antalet bränder i skolor ökat från 300 till ungefär 500 och hälften av dem är anlagda. Detta innebär betydande kostnader för kommuner, men också för övriga samhället.

Det är sällan förövarna kan identifieras och, när det sker, visar det sig att de i allmänhet är ungdomar under 18 år. De skyldiga går oftast fria i brist på tillräckliga bevis.

Det är viktigt att få stopp på skolbränderna. Till det behövs många olika åtgärder från bättre information och ändrade attityder till ingripande av skolpersonal och andra vuxna. Det behövs ökade resurser till polisen, även om det inte automatiskt löser problemet. Bränderna måste ändå utredas bättre för att kunna gripa de skyldiga. Man måste också skaffa bättre kunskaper om varför det är allt vanligare att ungdomar sätter skolor i brand. Det handlar om gärningsmannaprofiler och annan liknande forskning.

Att anlägga bränder i skolor är ett brott som innebär stora kostnader för samhället och äventyrar människors liv. Då förövarna dessutom oftast är unga är det särskilt angeläget att agera för att sätta stopp för fortsatt brottslig verksamhet.

Jag vill fråga justitieministern vilka åtgärder hon avser att vidta för att motverka skolbränder.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2008-05-09 Anmäld: 2008-05-09 Besvarad: 2008-05-14 Svar anmält: 2008-05-14

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-05-14)