Skolbarn som blir bortgifta

Skriftlig fråga 2017/18:495 av Markus Wiechel (SD)

Markus Wiechel (SD)

till Statsrådet Åsa Regnér (S)

 

Att det i Sverige finns barn som lever under hot om att bli bortgifta är tyvärr en realitet i dag; i var femte svensk kommun tror man att det finns barn som riskerar att bli bortgifta. Vi vet att det sker, men omfattningen är inte känd då mörkertalet är mycket stort.

I minst 13 kommuner misstänker man i dag att elever som inte kom tillbaka till skolan i höstas har blivit bortgifta. Detta enligt en enkät som Dagens Samhälle har gjort.

Bara sedan i februari i år har kontoret för samordnaren mot hedersförtryck fått in 42 fall av bortförda barn. Det är mycket tydligt att problemet har ökat, inte minst sedan den enorma tillströmningen av migranter 2015.

Efter Dagens Samhälles enkät visar det sig att vissa kommuner inte ens får fråga skolorna om det finns en risk att barn gifts bort, och uppföljningen av försvunna elever är minst sagt bristfällig. Dessutom vittnar ett undervisningsråd på Skolverket om att det aldrig har gjorts någon nationell kartläggning av skolornas arbete mot hedersförtryck.

Att detta sker i Sverige i dag är inte bara ett enormt svek mot de drabbade barnen utan även en skam för Sverige.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Åsa Regnér:

Vad avser statsrådet och regeringen att göra för att förbättra uppföljningen och möjliggöra en granskning av olika skolor eller på annat sätt stoppa denna företeelse?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2017-12-15 Överlämnad: 2017-12-18 Anmäld: 2017-12-19 Sista svarsdatum: 2018-01-02 Svarsdatum: 2018-01-19
Svar på skriftlig fråga