skolans sex- och samlevnadsundervisning

Skriftlig fråga 1999/2000:1285 av Wittgren-Ahl, Siw (s)

Wittgren-Ahl, Siw (s)

den 7 augusti

Fråga 1999/2000:1285

av Siw Wittgren-Ahl (s) till statsrådet Ingegerd Wärnersson om skolans sex- och samlevnadsundervisning

I samband med årets upplaga av Stockholm Pride delade RFSL-Stockholm ut sitt s.k. homofobipris till skolministern. Motiveringen var att regeringen genom det skolpolitiska programmet försämrat homo- och bisexuellas villkor i skolan genom att stryka frågor om homosexualitet från biologiundervisningens kursplan. Vidare att homo- och bisexuella ungdomar inte fick plats i den panel som i fjol diskuterade skolans värdegrund.

Den nya grund- och gymnasieskolan ger skolor och lärare större möjlighet att utifrån de mål som finns fylla undervisningen med olika innehåll. Detta skapar möjlighet till nya samordningsformer mellan ämnen och större möjlighet till friare inriktning. Ungas kunskapssökande måste ges stort utrymme i de olika ämnena. Där finns frågor om identitet, sexualitet och samlevnad i hög grad aktuella och måste ges stort utrymme.

Hur tänker ministern säkerställa att frågor om homo- och bisexualitet ges en saklig belysning i undervisningen samt att mobbning och trakasserier på grund av sexuell läggning bekämpas?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2000-08-07 Besvarad: 2000-08-22 Anmäld: 2000-09-19
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2000-08-22)