skolans problem

Skriftlig fråga 2001/02:172 av Tolgfors, Sten (m)

Tolgfors, Sten (m)

den 7 november

Fråga 2001/02:172

av Sten Tolgfors (m) till statsrådet Ingegerd Wärnersson om skolans problem

Regeringen arbetar oförtrutet vidare för att minska mångfalden i den svenska skolan. Framför allt kringskär regeringen friskolornas möjligheter. Det senaste i raden av förslag avsedda att strypa kreativiteten är att friskolor ska hindras att göra vinst.

Regeringen fokuserar på organisatoriska frågor, men undviker det faktum att nära en fjärdedel av alla elever går ur grundskolan utan fullständiga grundkunskaper. Det viktigaste för eleverna är god undervisning, inte vem som äger skolan eller huruvida skolan gör vinst eller inte. Det är dessutom ett betydligt större problem att många skolor gör en förlust i dag och det riskerar att drabba framtida undervisning.

Regeringens fokus på fel saker gör dessutom att de andra, betydligt viktigare, problemen i skolan kommer i skymundan. Fokus borde i stället riktas mot att lösa problemen med dålig undervisning, mobbning och skolor som inga elever vill välja.

När avser skolministern börja agera för att öka andelen elever med fullständiga grundkunskaper i den svenska skolan?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2001-11-07 Anmäld: 2001-11-13 Besvarad: 2001-11-14

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2001-11-14)