skolans kunskap om åtgärdsprogram mot mobbning

Skriftlig fråga 2000/01:1624 av Tolgfors, Sten (m)

Tolgfors, Sten (m)

den 28 augusti

Fråga 2000/01:1624

av Sten Tolgfors (m) till statsrådet Ingegerd Wärnersson om skolans kunskap om åtgärdsprogram mot mobbning

Genom ett forskningsbaserat åtgärdsprogram kan den sociala miljön i skolan omstruktureras och mobbningen minskas med hälften. Det innebär att 75 000 barn @ både offer och förövare @ skulle kunna befrias från mobbning inom några få år.

Åtgärdsprogrammet, som tagits fram av professor Dan Olweus, bygger på insatser på både skol- och individnivå. Både skolans sociala klimat och enskilda ungdomars beteende påverkas alltså. Tanken är att både förebygga och ingripa mot mobbning. När det sociala klimatet ändras tas den sociala "belöningen" för mobbarna bort. Fasta gränser, tydliga reaktioner och att vuxna ska vara auktoriteter är viktiga ingredienser i programmet, liksom att skolmiljön ska präglas av ett varmt och positivt vuxenengagemang.

I Norge ska skolorna på fem år ges kunskap om detta forskningsbaserade åtgärdsprogram mot mobbning. Skolministern måste snarast tillse att kunskapen sprids också till Sveriges alla skolor. Det norska projektet bör studeras och i möjligaste mån kopieras. Här krävs en massiv utbildningssatsning.

Vad avser skolministern göra för att alla svenska skolor snabbt ska ges kunskap om forskningsbaserade åtgärdsprogram mot mobbning?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2001-08-28 Besvarad: 2001-09-10 Anmäld: 2001-09-18

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2001-09-10)