Skolans finansiering

Skriftlig fråga 2005/06:1964 av Nylander, Christer (fp)

Nylander, Christer (fp)

den 1 augusti

Fråga 2005/06:1964 av Christer Nylander (fp) till statsrådet Ibrahim Baylan (s)

Skolans finansiering

Det är stora skillnader när det gäller hur mycket kommunerna satsar på skolan. Ambitionerna varierar kraftigt också mellan närliggande kommuner i samma region.

En tydlig illustration av detta får man om man studerar Skolverkets statistik för de 13 kommunerna i norra och östra Skåne, före detta Kristianstads län.

Om Östra Göinge kommun skulle satsa lika mycket som genomsnittet i gamla Kristianstads län skulle varje lärare i Östra Göinges skolor varje år ha nästan 2 860 kr mer till sitt förfogande för varje elev bara för själva undervisningen. Skulle varje elev få lika mycket till sitt förfogande som en elev i den kommun som satsar mest rör det sig om en resursförstärkning på mer än 6 000 kr. I den kommun i gamla Kristianstads län som har högst lärartäthet går det 9,5 lärare på 100 elever. I Östra Göinge är det bara 7,8 lärare per 100 elever.

Skillnaderna mellan de olika kommunerna har ökat de senaste åren. Det är orimligt att ungdomar ska få så olika chanser i livet beroende på hur mycket kommunpolitiker satsar på skolan. Läget i norra och östra Skåne visar att kommunaliseringen av skolan var ett misstag. Det är dags att ompröva det beslutet nu.

Avser statsrådet att ta initiativ till en omprövning av skolans finansiering?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2006-08-01 Besvarad: 2006-08-15 Svar anmält: 2006-10-02 Anmäld: 2006-10-02

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2006-08-15)