Skogsvård

Skriftlig fråga 2011/12:636 av Engelhardt, Christer (S)

Engelhardt, Christer (S)

den 7 juni

Fråga

2011/12:636 Skogsvård

av Christer Engelhardt (S)

till landsbygdsminister Eskil Erlandsson (C)

Det kunde i en DN-artikel nyligen uppfattas som om landsbygdsminister Eskil Erlandsson anser att skogsbruket nästan har en obegränsad rätt att förstöra natur- och kulturvärden. Tidningen har tidigare i artiklar konstaterat att om Skogsstyrelsen inte har några invändningar inom sex veckor kan en skogsägare inleda avverkning av skog.

Grunden för den svenska skogslagstiftningen är en balans mellan naturvärdet och skogsbruket. Vi bör ta särskild hänsyn till det allmännas naturvärde även om det innebär en viss inskränkning av äganderätten. För att denna balans ska kunna upprätthållas behövs tillsynsmyndigheter och ett regelverk som gör tillsynen meningsfull.

Mot bakgrund av detta skulle jag vilja fråga landsbygdsministern vilka åtgärder han tänker vidta för att säkerställa natur- och kulturvärdena i den svenska skogen.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2012-06-07 Anmäld: 2012-06-07 Besvarad: 2012-06-13 Svar anmält: 2012-06-13

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2012-06-13)