Skogsstyrelsens kontor på landsbygden

Skriftlig fråga 2016/17:700 av Daniel Bäckström (C)

Daniel Bäckström (C)

till Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

 

Ett av Landsbygdskommitténs förslag var att landsbygden ska ha tillgång till statlig service. Trots betänkandet som regeringen ställer sig bakom fortsätter flera myndighetskontor att läggas ned på mindre orter. Ett av dessa är Skogsstyrelsens kontor i Sunne. Därmed försvinner flera arbetstillfällen i en bygd med skogsområden och skogsägare som är beroende av nära kontakter med tjänstemännen på Skogsstyrelsen.

Det är bekymmersamt att landsbygdsministern säger sig vilja värna om statlig närvaro på landsbygden men i sak låter myndigheter agera helt annorlunda.

Jag vill med anledning av detta fråga statsrådet Sven-Erik Bucht:

 

Hur kommer ministern och regeringen att garantera statlig närvaro på landsbygden när myndigheter såsom Skogsstyrelsen lägger ned sina lokala kontor?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2017-01-20 Överlämnad: 2017-01-23 Anmäld: 2017-01-24 Svarsdatum: 2017-02-01 Sista svarsdatum: 2017-02-01

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga