Skogsriket

Skriftlig fråga 2013/14:258 av Nilsson, Kristina (S)

Nilsson, Kristina (S)

den 19 december

Fråga

2013/14:258 Skogsriket

av Kristina Nilsson (S)

till landsbygdsminister Eskil Erlandsson (C)

Projektet Skogsriket är regeringens stora satsning på svensk skogsnäring. Skogsriket är Landsbygdsdepartementets vision för att tillvarata skogens alla värden genom att skapa förutsättningar för nya arbetstillfällen med anknytning till skog och därigenom bidra till ekonomisk utveckling på landsbygden och i Småortssverige. Skogsriket är uppbyggt kring fyra grenar som är utgångspunkten för visionen Skogsriket – med värden för världen: hållbart brukande, förädling och innovation, upplevelser och rekreation samt Sverige i världen.

Det uttalade syftet med satsningen är att skapa förutsättningar för nya arbetstillfällen.

Jag vill med anledning av det ställa följande fråga till landsbygdsministern:

Hur många nya arbetstillfällen bedömer ministern och regeringen att satsningen Skogsriket har lett till?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2013-12-19 Anmäld: 2013-12-20 Besvarad: 2014-01-09 Svar anmält: 2014-01-13
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2014-01-09)