Skogsavverkning på kulturlämningar

Skriftlig fråga 2012/13:615 av Nilsson, Ulf (FP)

Nilsson, Ulf (FP)

den 20 juni

Fråga

2012/13:615 Skogsavverkning på kulturlämningar

av Ulf Nilsson (FP)

till kultur- och idrottsminister Lena Adelsohn Liljeroth (M)

Skogsstyrelsen i Gävle leder tillsammans med Riksantikvarieämbetet ett riksomfattande arbete för att kartlägga om skogsbolagen tar hänsyn till de forn- och kulturlämningar som skyddas enligt lag.

Undersökningen, som har pågått i två år, visar att 44 procent av alla forn- och kulturlämningar har påverkats eller skadats i samband med avverkning. Skogsmaskiner har förstört allt från kolbottnar till gravfält.

Min fråga till statsrådet lyder:

Avser kulturministern och regeringen att vidta åtgärder för att forn- och kulturlämningar inte ska förstöras när skog exploateras?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2013-06-20 Anmäld: 2013-06-24 Besvarad: 2013-06-26 Svar anmält: 2013-06-26

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2013-06-26)