Skogen och miljöbalken

Skriftlig fråga 2016/17:1208 av Jesper Skalberg Karlsson (M)

Jesper Skalberg Karlsson (M)

till Miljöminister Karolina Skog (MP)

 

Miljöbalken innehåller regler om bland annat skydd av områden, vattenverksamhet och genteknik. Skogsvårdslagen ingår däremot inte i miljöbalken. I stället finns det en väl utvecklad modell, där frihet under ansvar är den vägledande idén för svenskt skogsbruk. Det är ett mycket framgångsrikt förhållningssätt om man ser på svenskt skogsbruk i jämförelse med andra länder inom Europeiska unionen.

Det senaste året har implementeringen av artskyddsförordningen med rätta upprört många skogsägare, eftersom avverkning förbjudits även i fall där skogen inte har formellt skydd. Samtidigt går regeringen fram med förslag om att skydda mer svensk skog, och statsministern har aviserat att ett nationellt skogsprogram ska läggas fram under mandatperioden.

Med anledning av detta har flera intresseorganisationer fört fram förslaget att skogen skall in under miljöbalken. Det är ett långtgående förslag vars effekter är svåra att överblicka och som även skapar stor osäkerhet eftersom LULUCF diskuteras på unionsnivå.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga miljöminister Karolina Skog:

Har ministern och regeringen initierat ett arbete att föra in skogen under miljöbalken?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2017-04-06 Överlämnad: 2017-04-06 Anmäld: 2017-04-07 Svarsdatum: 2017-04-12 Sista svarsdatum: 2017-04-12
Svar på skriftlig fråga