Skjutfälten i Kilsbergen

Skriftlig fråga 2007/08:1120 av Sachet, Ameer (s)

Sachet, Ameer (s)

den 18 april

Fråga

2007/08:1120 Skjutfälten i Kilsbergen

av Ameer Sachet (s)

till försvarsminister Sten Tolgfors (m)

Drygt en mil väster om Örebro reser sig Kilsbergen – ”De blå bergen”. Kilsbergen har under lång tid varit ett omtyckt utflyktsmål. Områdets betydelse har förstärkts genom att Kilsbergsfrämjandet, en paraplyorganisation för olika ideella föreningar som har intresse av området, har gjort mycket för att popularisera Kilsbergen i natur‑, kultur- och turisthänseende. För dem som bor inom en radie om 15 mil från Kilsbergen är naturen där en ovärderlig rekreationskälla, cirka en halv miljon människor beräknas besöka Kilsbergen varje år.

När Villingsbergs skjutfält etablerades i hjärtat av Kilsbergen under och efter andra världskriget gjordes det mot en stor opinion. Det finns en stark opinion mot fältet, inte minst utifrån bullerstörningar och att skjutfältsområdet inskränker tillgängligheten i Kilsbergen.

I Kilsbergen finns också ett privat skjutfält i form av Bofors skjutfält som omges av samma problematik som Villingsberg.

I opposition har Folkpartiets nuvarande gruppledare i riksdagen och Örebro kommuns folkpartistiske kommunstyrelseordförande krävt avveckling av Villingsberg.

Vilka initiativ avser statsrådet att ta för att avveckla försvarets skjutfältsverksamhet i Villingsberg och Bofors skjutfält?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2008-04-18 Anmäld: 2008-04-21 Besvarad: 2008-04-23 Svar anmält: 2008-04-23

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-04-23)