Skillnader i vaccinationsgrad mellan befolkningsgrupper

Skriftlig fråga 2009/10:273 av Astudillo, Luciano (s)

Astudillo, Luciano (s)

den 2 december

Fråga

2009/10:273 Skillnader i vaccinationsgrad mellan befolkningsgrupper

av Luciano Astudillo (s)

till statsrådet Maria Larsson (kd)

Vaccineringen mot den nya influensan är i gång. Sverige har valt att vaccinera hela befolkningen och tillräcklig mängd av Pandemrix har köpts in. Samtidigt som vaccineringen är i full gång nås vi av rapporter om att det förekommer brister i informationen. Denna brist har medfört en avsevärt lägre vaccinationsgrad i områden där många personer med utländsk bakgrund bor.

Enligt Sveriges Radios kartläggning är vaccinationstäckningen i Rosengårds skolor mellan 20 och 30 procent, samma siffror gäller för de norra stadsdelarna i Botkyrka strax söder om Stockholm. Vid en jämförelse kan vi se att vaccinationsgraden är ca 70 procent i Botkyrkas södra stadsdelar. Skolsköterskorna i dessa områden vittnar om utbredda missuppfattningar om vaccinets biverkningar.

Min fråga till statsrådet är därför:

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att utradera denna ojämlikhet i vaccinationen och på så sätt säkra ett gott skydd för dessa medborgare?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2009-12-02 Anmäld: 2009-12-02 Besvarad: 2009-12-09 Svar anmält: 2009-12-09

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2009-12-09)