Skillnader i stödet till människor med funktionsnedsättningar

Skriftlig fråga 2010/11:375 av Johnsson, Per-Ingvar (C)

Johnsson, Per-Ingvar (C)

den 15 mars

Fråga

2010/11:375 Skillnader i stödet till människor med funktionsnedsättningar

av Per-Ingvar Johnsson (C)

till statsrådet Maria Larsson (KD)

Handikapporganisationernas Samarbetsorgan i Skåne, HSO, har gjort en rapport, De orättfärdiga skillnaderna, om kommunala och regionala skillnader i stödet till människor med funktionsnedsättningar. Rapporten finns tillgänglig på www.skane.hso.se. Av rapporten framgår att skillnaderna mellan kommuner och regioner är mycket stora både vad avser de funktionsnedsattas kostnader för insatserna och i vilken omfattning invånarna får del av insatserna. När det gäller insatser enligt LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, ges i Vännäs kommun 169 insatser per 10 000 invånare medan Lomma kommun endast ger 30 insatser på 10 000 invånare. Detta tolkas av HSO som att vissa kommuner ofta ger dessa insatser enligt Socialtjänstlagen i stället för enligt LSS, för att kunna ta ut ersättning av de funktionshindrade för insatserna. När det gäller insatsen rådgivning och annat personligt stöd, vilken avser experthjälp enligt LSS, har denna insats enligt rapporten getts till 630 personer i Norrbotten med knappt 250 000 invånare. I Uppsala län med 335 000 invånare har bara 50 personer fått insatsen och i Stockholms län är det färre än 5 personer, som fått denna insats. Detta trots att det till denna verksamhet utgår ett statsbidrag på drygt 94 miljoner kronor, vilket fördelas efter folkmängden i respektive landstingsområde.

Är statsrådet beredd att låta undersöka orsakerna och försöka komma till rätta med de ovan redovisade stora skillnaderna i kommuners, regioners och landstings stöd till funktionsnedsatta och i de skillnader i avgifter som tas ut av människor med funktionsnedsättning för de insatser som de får?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2011-03-15 Anmäld: 2011-03-15 Besvarad: 2011-03-23 Svar anmält: 2011-03-23
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2011-03-23)