Skillinge som gränskontrollort

Skriftlig fråga 2003/04:804 av Skånberg, Tuve (kd)

Skånberg, Tuve (kd)

den 20 februari

Fråga 2003/04:804

av Tuve Skånberg (kd) till statsrådet Ulrica Messing om Skillinge som gränskontrollort

Skillinge ligger vid Bornholmsgattet med en av Europas viktigaste och mest trafikerade sjöfartsleder, med 175@200 fartyg per dygn. Flertalet fartyg ingår i en tidtabellsbunden logistikkedja, det vill säga byte av besättningar måste underordnas transportschemat och, liksom flertalet reparations- och underhållsarbeten på fartygen, ske under gång. För detta krävs en ny typ av serviceföretag som på geografiskt lämpliga platser kan hjälpa till med att byta besättning, fournera fartygen, svara för reparationsservice och arrangera landtransporter etcetera. Skillinge har varit en av några få hamnar i norra Europa med denna nya service.

När Schengensamarbetet trädde i kraft den 25 mars 2001 blev dock inte Skillinge så kallad gränskontrollort, vilket omöjliggör logistiskservice från Skillinge till icke EU-registrerade fartyg.

Är statsrådet beredd att främja utvecklingen av småföretag i sydöstra Skåne och samtidigt minska miljöskadorna från den tunga dieseldrivna handelssjöfarten längs Österlens kust genom att medverka till att Skillinge får funktion som gränskontrollort?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2004-02-20 Besvarad: 2004-02-26 Svar anmält: 2004-03-01 Anmäld: 2004-03-01
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2004-02-26)