skiftet till år 2000

Skriftlig fråga 1999/2000:8 av Ahlqvist, Birgitta (s)

Ahlqvist, Birgitta (s)

den 14 september

Fråga 1999/2000:8

av Birgitta Ahlqvist (s) till näringsminister Björn Rosengren om skiftet till år 2000

Statskontoret har lämnat en rapport till regeringen angående risker och behov av åtgärder för att säkerställa viktiga samhällsfunktioner i samband med IT-omställningen inför år 2000.

När det gäller kärnkraftssäkerheten i Sverige är samtliga säkerhetspåverkade system säkrade den 1 juli 1999.

Däremot vet vi mycket lite om kärnkraften utomlands. Både information och riskbedömningar saknas bl.a. för flera länder i f.d. Sovjetunionen.

På Kolahalvön, 40 mil från oss i Norrbotten, ligger kärnkraftverket i Polyarny Zori som producerar 63 % av den el som förbrukas på Kola. Det verket anses också vara ett av de tio farligaste kärnkraftverken i världen. Vi som bor i Norrbotten känner stor oro över vad som kan hända om ett datorhaveri inträffar där vid millennieskiftet. Har Sverige beredskap att möta den garanterat största katastrof som skulle kunna inträffa?

Min fråga är:

Vilka åtgärder ämnar näringsministern vidta för att viktiga samhällsfunktioner i samband med IT-omställningen inför år 2000 säkerställs?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 1999-09-17 Anmäld: 1999-09-21 Besvarad: 1999-09-30
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 1999-09-30)