Skid-VM i Falun

Skriftlig fråga 2009/10:861 av Sacrédeus, Lennart (kd)

Sacrédeus, Lennart (kd)

den 1 juni

Fråga

2009/10:861 Skid-VM i Falun

av Lennart Sacrédeus (kd)

till kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth (m)

I regeringsförklaringen från 2006 betonas att Sverige aktivt verkar för att få fler stora internationella idrottsevenemang. I en departementspromemoria från 2009 skriver Kulturdepartementet att genomförandet av stora internationella idrottsevenemang skapar såväl idrottsliga värden som positiva samhällseffekter och genererar även intäkter till besöksnäringen och till staten. Där framgår även att ekonomiskt stöd kan sökas för bland annat VM från ett kompetenscentrum ställt till Riksidrottsförbundets förfogande.

Detta är ord som förpliktar från statens sida, såväl regeringsförklaringen 2006 som Kulturdepartementets promemoria från 2009. Att svenska idrottsförbund och städer ska kunna arrangera ett mästerskap utifrån ekonomiskt säkra premisser är nämligen grundläggande för att våga göra ansökan. Ett exempel är Svenska skidförbundets arbete för att få arrangera ett fjärde VM i skidor i Falun. Beslut fattas den 3 juni.

Ett skid-VM i Falun skulle medföra investeringar, mer än 100 nya årsarbeten, förstärkning av besöksnäringen och varumärkena Falun, Dalarna och Sverige. Enligt uppgifter i Dalarnas Tidningar upplever många det som oklart vem som står för risken och kostnaden ifall idrottsarrangemanget, trots allt, skulle gå med förlust.

Vilka åtgärder avser kulturministern att vidta för att underlätta för svenska idrottsförbund och städer att i enlighet med regeringsförklaringen från 2006 än mer våga ansöka om stora idrottsarrangemang på EM‑, VM‑ och OS-nivå, utifrån mer ekonomiskt säkra premisser?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2010-06-01 Anmäld: 2010-06-02 Besvarad: 2010-06-09 Svar anmält: 2010-06-09
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2010-06-09)