Skenutvandring och skatteflykt

Skriftlig fråga 2013/14:180 av Olsson, Hans (S)

Olsson, Hans (S)

den 10 december

Fråga

2013/14:180 Skenutvandring och skatteflykt

av Hans Olsson (S)

till finansminister Anders Borg (M)

Det finns många exempel på hur skatteflykt organiseras. Ett relativt enkelt exempel handlar om skenutvandring. Skenutvandrade personer skriver sig utomlands samtidigt som de faktiskt bor och ska betala skatt i Sverige. I princip borde det vara lätt att kontrollera huruvida personer är skenutvandrade eller ej eftersom de lär uppehålla sig på någon adress eller fastighet i Sverige som de också sannolikt äger. Vidare måste olika betalningstransaktioner kunna kontrolleras; om vederbörande genomför dessa tidsmässigt mer i Sverige än utomlands torde en skenutvandring föreligga. Dagens rikhaltiga flora av HUS-avdrag torde också kunna användas för att spåra den reella bostadsorten.

Genom vilka initiativ avser finansministern att ta itu med den skatteflykt som orsakas av skenutvandring?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2013-12-10 Anmäld: 2013-12-10 Besvarad: 2013-12-18 Svar anmält: 2013-12-18

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2013-12-18)