Skellefteåsjukan

Skriftlig fråga 2019/20:460 av Jonas Sjöstedt (V)

Jonas Sjöstedt (V)

till Socialminister Lena Hallengren (S)

 

Skellefteåsjukan är en allvarlig ärftlig sjukdom. I Sverige förekommer den främst i norra Västerbotten och södra Norrbotten. Glädjande nog innebär medicinska framsteg att sjukdomen numera kan behandlas med nya mediciner. Men behandlingen är mycket kostsam. Kostnaden för läkemedel kommer att innebära en betydande merkostnad för de berörda regionerna. Bara i Norrbottens fall kan merkostnaden om några år bli uppemot 90 miljoner kronor årligen.

Regionerna är redan under en betydande ekonomisk press beroende på regeringens politik, där skattesänkningar för högavlönade är viktigare än tillskott till välfärden.

Mot bakgrund av detta vill jag ställa följande fråga till socialminister Lena Hallengren:

 

Avser ministern att kompensera regioner som har särskilda kostnader för sjukdomar som är särskilt vanliga i vissa områden av Sverige?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-11-21 Överlämnad: 2019-11-21 Anmäld: 2019-11-22 Svarsdatum: 2019-12-04 Sista svarsdatum: 2019-12-04
Svar på skriftlig fråga