Skatteverkets utredningar av kriminella och terrorfinansiärer

Skriftlig fråga 2018/19:720 av Johan Forssell (M)

Johan Forssell (M)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

Nyligen lyftes uppgifter fram i Kvällsposten om Skatteverkets nya riktlinjer gällande utredningar av tungt kriminella personers inkomster. De nya riktlinjerna innebär att Skatteverkets utredare numera måste bevisa att inkomsterna inte kommer från arbete eller liknande. Tidigare gällde det motsatta där det var den granskade personens ansvar att bevisa att inkomsterna inte var skattepliktiga.

Skatteverkets experter har varit mycket kritiska mot förändringen och menar att de förändrade riktlinjerna kraftigt kommer att försvåra möjligheten att utreda misstänkt kriminella och terrorfinansiärer. Riktlinjerna finns formulerade i ett dokument med rubriken Metodstödet för fördjupade skrivbordsutredningar av fysiska personer avseende oredovisade inkomster, och innebär enligt den nationella samordnare mot grov ekonomisk brottslighet på Skatteverket att myndigheten numera endast granskar 10–20 procent av de personer som tidigare granskats.

Uppgifterna som lyfts fram i Kvällsposten är oroväckande. Den minskade granskningen av kriminellas verksamheter och de svarta pengar som genereras därifrån riskerar att få problematiska följder. Det ska noteras att chefen för Malmöpolisen, Stefan Sintéus, beskriver Skatteverkets nya riktlinjer som ett mycket olyckligt ställningstagande.

Mot bakgrund av detta vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

 

Hur ser ministern på de framkomna uppgifterna, och vilka åtgärder är han beredd att vidta för att säkerställa ett välfungerande arbete från Skatteverkets sida mot kriminalitet och terrorfinansiering?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-06-03 Överlämnad: 2019-06-05 Anmäld: 2019-06-10 Svarsdatum: 2019-06-12 Sista svarsdatum: 2019-06-12
Svar på skriftlig fråga