Skatteverkets projekt mot nolltaxerare

Skriftlig fråga 2007/08:1430 av Olsson, Hans (s)

Olsson, Hans (s)

den 1 juli

Fråga

2007/08:1430 Skatteverkets projekt mot nolltaxerare

av Hans Olsson (s)

till finansminister Anders Borg (m)

Det fanns ca 160 000 personer nolltaxerade, och 360 000 personerna som hade låga inkomster under inkomståret 2006. Urvalet gällde bara personer i yrkesaktiv ålder, 25–61 år.

De allra flesta nolltaxeringar är korrekta, men bland dem som har utretts finns personer om har oredovisade inkomster och som är felaktigt folkbokförda. Fenomenet är mer utbrett i storstadsregionerna.

I en fördjupad granskning under 2007 har Skatteverket utrett 6 000 personer. Det har lett till beslut om upptaxering av ca 2 000 personer med totalt ca 200 miljoner kronor, inklusive skattetillägg.

Under de fyra år som kontroller har pågått har totalt 25 000 personer granskats och 7 000 personer av dem har upptaxerats med över 1 miljard kronor. Skatteverket skriver att granskningen av nolltaxerare fortsätter under 2008. Totalt uppges ca 140 personer inom Skatteverket arbeta med detta.

Skatteverkets satsning mot nolltaxerare utgör ett särskilt projekt. Det förefaller något oklart hur stor andel av hela underlaget som fått en tillräcklig granskning men verksamheten förefaller lönsam. Varje granskare tycks dra in mer än över 1 miljon vilket torde överskrida kostnaden för deras egen anställning. Genom denna verksamhet tycks också såväl yrkeskriminella som vanliga bidragsfuskare kunna avslöjas.

Avser statsrådet att i budgeten för 2009 ge Skatteverket förnyade medel för att kunna fortsätta projektet mot nolltaxerare?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2008-07-01 Besvarad: 2008-07-14 Svar anmält: 2008-08-14 Anmäld: 2008-08-14
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-07-14)