Skatteverkets byte av namn på Taiwan

Skriftlig fråga 2017/18:1006 av Cecilia Magnusson (M)

Cecilia Magnusson (M)

till Utrikesminister Margot Wallström (S)

 

Skatteverket har ändrat namnformen för Taiwan från Republiken Kina (Taiwan) till Taiwan, provins i Kina.

Detta nya namn är direkt vilseledande, då Taiwan och Kina skiljer sig åt som natt och dag. De är olika länder, men i ett hänseende är de lika, och det är förmågan att skapa ekonomisk tillväxt.

Folkrepubliken Kina är en alltmer hårdnande diktatur där all opposition bekämpas brutalt. Republiken Kina (Taiwan) är en mogen demokrati och ett demokratiskt föredöme i Asien. Deras första kvinnliga president är vald, deras parlament har genomfört många viktiga reformer, till exempel är samkönade äktenskap tillåtna, och de skall under denna vår öppna ett museum för mänskliga rättigheter.

Skatteverkets namnändring är inte bara felaktig, utan den kommer också att ställa till praktiska problem då taiwanesiska pass alltjämt bär det förstnämnda namnet. Dessutom kan nu resenärer från Taiwan, av misstag, komma att listas som medborgare i Folkrepubliken Kina. Det får förödande konsekvenser eftersom kinesiska medborgare måste ha visum för att resa in i Sverige och EU, vilket taiwanesiska medborgare inte behöver ha.

Även svenska medborgare som söker visum för längre vistelser i Taiwan kan riskera att drabbas av att deras visumansökningar kommer till fel instans, i detta fall till den kinesiska ambassaden.

Frågan är vilka de egentliga bakomliggande faktorerna till namnbytet är och varför detta namnbyte har kommit till stånd. Lars Ströman, politisk redaktör på Nerikes Allehanda, skriver i ett blogginlägg att han vid kontakt med Skatteverket har fått information om att namnbytet har skett i samråd med Utrikesdepartementet.

Det är dock oklart om dessa ändringar har föregåtts av påtryckningar från Kina. Att Kina, med omvärldens goda minne, bedriver denna typ av påtryckningar mot Taiwan och att detta sker med en ständigt ökande intensitet har blivit regel. Exempel på dessa kinesiska påtryckningar är den borttagna observatörsstatusen i WHO och förbudet för taiwanesiska medborgare att besöka FN-skrapan i New York.

Med anledning av det ovanstående vill jag fråga utrikesministern:

 

Anser utrikesministern att Taiwan är en provins i Kina och vilken betydelse har det i så fall för den svenska utrikespolitiken?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2018-03-08 Överlämnad: 2018-03-12 Anmäld: 2018-03-13 Svarsdatum: 2018-03-21 Sista svarsdatum: 2018-03-21
Svar på skriftlig fråga