Skatteverket och skydd för personlig integritet

Skriftlig fråga 2007/08:194 av Johansson, Annie (c)

Johansson, Annie (c)

den 31 oktober

Fråga

2007/08:194 Skatteverket och skydd för personlig integritet

av Annie Johansson (c)

till finansminister Anders Borg (m)

Nyligen uppdagades att Skatteverket vill minska skattesvinnet i Internethandeln genom att kartlägga alla som har hemsidor hos svenska webbhotell. Myndigheten intresserar sig för allt från omfattande e-handelssajter till enkla bloggar med några få reklambanners.

För att kunna kartlägga alla transaktioner begär man ut uppgifter om vem som äger domäner, vilken trafik som genererats och vilka servrar som kunderna använder. Myndigheten gör det med stöd av taxeringslagens möjligheter att begära ut information även om andra än dem som taxerats.

Särskilt förskräckande är omfattningen. Den begäran Skatteverket nu gjort innebär att uppgifter om åtskilliga tiotusentals medborgare, varav den förkrossande majoriteten inte har någon eller nästan obefintlig ekonomisk verksamhet på nätet, ska lämnas ut till en myndighet. I den mån det inte strider mot föreskrifterna i lagen om elektronisk information eller personuppgiftslagen, där det ställs höga krav på straffvärde för att bryta anonymiteten, så strider det definitivt mot lagarnas anda.

Jag vill därför fråga finansministern:

Vilka åtgärder avser finansministern att vidta för att Skatteverket framgent ska respektera privatlivets helgd och för att de åtgärder myndigheten vidtar ska stå i rimlig proportion till det orsakade integritetsintrånget?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2007-10-31 Anmäld: 2007-10-31 Besvarad: 2007-11-07 Svar anmält: 2007-11-12

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-11-07)