Skatteupplagsinnehavare

Skriftlig fråga 2013/14:724 av Hans Olsson (S)

Hans Olsson (S)

till Finansminister Anders Borg (M)

 

En upplagshavare är en fysisk eller juridisk person som har godkänts av Skatteverket för att i sin näringsverksamhet tillverka, bearbeta, lagra, ta emot och sända i väg punktskattepliktiga varor med uppskov för beskattningen.

När upplagshavaren är en juridisk person kan denna ändra vem som är företrädare och så kan ske i kriminellt syfte. Skatteverket får inte den informationen direkt och när man väl har fått den går det ytterligare tid innan tillståndet kan dras in. Denna utdragna process öppnar stora möjligheter för kriminella.

Skatteverket har framfört två möjligheter för att lösa detta: Antingen att göra upplagstillstånden personliga, varigenom ingen kan undslippa personligt solidariskt ansvar för skattekrav, eller att lagstifta om fristående, auktoriserade skatteupplag. Endast företag som uppfyller vissa godkända krav får då lagra alkohol och tobaksprodukter i obeskattad form.

Avser finansministern att ta initiativ till förändringar av lagstiftningen om skatteupplag i något av dessa två avseenden för att bekämpa skattefusk och organiserad brottslighet?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2014-07-11 Överlämnad: 2014-07-15 Sista svarsdatum: 2014-07-29 Besvarad: 2014-08-12

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga