Skatteupplägg inom koncerner för att undgå skatt

Skriftlig fråga 2011/12:127 av Nilsson, Jennie (S)

Nilsson, Jennie (S)

den 10 november

Fråga

2011/12:127 Skatteupplägg inom koncerner för att undgå skatt

av Jennie Nilsson (S)

till finansminister Anders Borg (M)

I medierna har beskrivits hur riskkapitalbolag med bas i skatteparadis tillgodogör sig svenska skattemedel inom skola, vård och omsorg. Nyligen har det i medierna handlat om den av regeringen privatiserade apoteksmarknaden.

Från apoteksverksamheten har följande beskrivning getts. Köparen av en apoteksrörelse utgår från ett helägt bolag i utlandet, exempelvis på Jersey. Ett nytt holdingbolag upprättas i Sverige, och får ett lån av moderbolaget i utlandet. Som grund för lånet ligger en intern ränta på mellan 12 och 15 procent. Det svenska holdingbolaget förvärvar apoteksrörelsen med hjälp av de lånade pengarna. Lånet från moderbolaget ger upphov till en stor räntekostnad, som varje år kan dras av från rörelsevinsten i den svenska koncernen. Den svenska rörelsen slipper betala bolagsskatt, medan det utländska bolaget får en ofta skattefri ränteintäkt.

Statsrådet har i medierna sagt sig vilja se över detta under det kommande året. Tidsperspektivet för när en proposition som stoppar utflödet av skattepengar till skatteparadisen läggs på riksdagens bord verkar något svävande. Jag tycker att det inte får ta för lång tid.

Avser finansministern att inom en snar framtid lämna förslag på åtgärder som förhindrar eller begränsar det vinstuttag som i dag sker genom denna typ av skatteupplägg?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2011-11-10 Anmäld: 2011-11-10 Besvarad: 2011-11-16 Svar anmält: 2011-11-17

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2011-11-16)