Skatteundandragande vid försäljning av gemensam egendom

Skriftlig fråga 2011/12:699 av Jakobsson, Leif (S)

Jakobsson, Leif (S)

den 13 juli

Fråga

2011/12:699 Skatteundandragande vid försäljning av gemensam egendom

av Leif Jakobsson (S)

till statsrådet Peter Norman (M)

I veckan blev det klart att en tredjedel av Svensk Bilprovnings 210 besiktningsstationer privatiseras. Köparen, börsnoterade Opus Produx, driver sedan tidigare bilbesiktningsverksamhet i USA. För att ha råd till köpet lånar Bilprovningen ut knappt hälften av köpeskillingen via en så kallad säljarrevers, något som är ytterst tveksamt.

SvD Näringsliv har nu även avslöjat att köparen Opus kontrolleras via ett så kallat Cypernbolag, ett holdingbolag på Cypern – Fortina Shipping Ltd – som startats enbart i syfte att förvalta aktier i Sverige. Det är bolagets vd respektive Asienchef som tillsammans äger det cypriotiska bolaget. Ett bolag som via det svenska holdingbolaget AB Kommandoran äger drygt 15 procent i Opus Produx.

Bolagsskatten på Cypern är 10,5 procent, vilket kan jämföras med Sveriges 26,3 procent. Det finns också en rad andra fördelar skattemässigt med att finnas på Cypern. Ett land som samtidigt som det inte tar in tillräckligt med skatter för sina utgifter begär nödlån.

Samtidigt som regeringen arbetar med förslag mot skattetricksande via olika bolagskonstruktioner medverkar statsrådet till försäljning av svenska folkets egendom till företag vars ägare öppet säger att deras ägarkonstruktioner syftar till full flexibilitet framåt eller mer rakt på sak: skatteundandragande eller skatteflykt.

På vilket sätt avser statsrådet att motverka skatteundandragande och skatteflykt efter försäljning av svenska folkets egendom?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2012-07-13 Besvarad: 2012-07-26 Svar anmält: 2012-08-16 Anmäld: 2012-08-16
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2012-07-26)