Skatteundandragande vid auktioner

Skriftlig fråga 2007/08:750 av Eriksson, Birgitta (s)

Eriksson, Birgitta (s)

den 13 februari

Fråga

2007/08:750 Skatteundandragande vid auktioner

av Birgitta Eriksson (s)

till finansminister Anders Borg (m)

Skattekontoret i Simrishamn genomförde 2005 en landsomfattande kontroll av auktionsvinster. Resultatet blev sammanlagt ca 22 miljoner kronor i skatt. Nu drar Skatteverket i gång en ny kontroll av landets auktionsfirmor. Det finns ett markant intresse för antikviteter och handeln med dessa är ökande. Vinster vid försäljning av antikviteter och konst ska deklareras. All vinst över 50 000 ska beskattas.

Avser statsrådet att ta ytterligare något initiativ i samband med vårpropositionen för att stärka skattekontrollen kring auktioner samt vid försäljningen av konst och antikviteter?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2008-02-13 Anmäld: 2008-02-14 Besvarad: 2008-02-20 Svar anmält: 2008-02-20

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-02-20)