Skattestrukturen i näringslivet

Skriftlig fråga 2009/10:530 av Lindberg, Camilla (fp)

Lindberg, Camilla (fp)

den 17 februari

Fråga

2009/10:530 Skattestrukturen i näringslivet

av Camilla Lindberg (fp)

till finansminister Anders Borg (m)

Enligt uppgifter i fackpress den senaste tiden, har Sverige gått miste om flera stora investeringar från världsledande IT-företag till följd av vår energibeskattning. Trots att Sverige är ett land med väldigt väl utbyggd IT-infrastruktur och hög kunskap, klarar vi inte konkurrensen från länder med lägre kostnader.

I den bästa av världar är skattesystem enkla, robusta och transparenta. I verkligheten är de dock ofta fyllda av undantag och kompromisser. Ett starkt skäl för att införa undantag brukar vara att det annars drabbar ekonomi och välfärd. Här har vi nu alltså exempel på detta – Sverige väljs bort för investeringar vilket resulterar i att pengarna och jobben går någon annanstans.

I Sverige är till exempel stålindustrin undantagen från stora delar av energibeskattningen. En serverhall betalar i dag 50 gånger högre energiskatt än ett stålverk. Dessa undantag omfattar traditionell tillverkningsindustri men inte moderna IT-företag.

Min fråga till finansministern är därför om han kommer att föreslå några åtgärder för att förbättra den svenska IT-sektorns konkurrenskraft i ett internationellt perspektiv.

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2010-02-17 Anmäld: 2010-02-17 Besvarad: 2010-03-01 Svar anmält: 2010-03-02

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2010-03-01)