Skattesänkningarna och framtidens välfärd

Skriftlig fråga 2009/10:860 av Eriksson, Birgitta (s)

Eriksson, Birgitta (s)

den 1 juni

Fråga

2009/10:860 Skattesänkningarna och framtidens välfärd

av Birgitta Eriksson (s)

till finansminister Anders Borg (m)

Statsrådet har sänkt skatten med hundra miljarder under valperioden. Samtidigt står välfärden inför stora problem och utmaningar. Många av välfärdstjänsterna tillhandahålls av kommuner och landsting som i sin tur inte skulle kunna klara detta utan statsbidragen. Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, menar att det kommer att ta tid innan svensk ekonomi och arbetsmarknad återhämtar sig. Detta medför en svag tillväxt av skatteunderlaget 2009–2011. Enligt SKL:s beräkningar dröjer det ända till 2012 innan skatteunderlaget växer i den takt vi historiskt sett är vana vid. När det tillfälliga konjunkturunderstödet upphör 2011, försvagas kommunsektorns ekonomi och därmed välfärdstjänsternas finansiering. Skatteunderlagstillväxten kompenserar inte avvecklingen av det tillfälliga statliga konjunkturstödet. Enligt SKL:s beräkningar kommer kommuner och landsting sammantaget att redovisa ett överskott på 18,6 miljarder kronor 2010 och, trots avvecklingen av de tillfälliga statsbidragen, redovisa ett överskott också 2011. De ekonomiska förutsättningarna varierar dock mellan olika kommuner och landsting. Enskilda kommuner och landsting tvingas att göra nedskärningar. Besvärligast är det för landstingen, som påverkas mest av den demografiska utvecklingen. Åren 2012–2013 är inte föremål för prognoser i Ekonomirapporten. Däremot ser det problematiskt ut mot bakgrund av den demografiska utvecklingen, ökade kvalitetskrav och trendmässiga kostnadsökningar.

Avser finansministern att avvisa ytterligare skattesänkningar för att klara framtidens välfärd eller är avsikten att medborgarna ska betala avgifter eller försäkra sig för att få tillgång till hög kvalitet på sjukvård och äldreomsorg?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2010-06-01 Anmäld: 2010-06-02 Svar anmält: 2010-06-14 Besvarad: 2010-06-14

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2010-06-14)