Skattereglerna för stiftelser

Skriftlig fråga 2006/07:222 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

den 24 november

Fråga

2006/07:222 Skattereglerna för stiftelser

av Marietta de Pourbaix-Lundin (m)

till finansminister Anders Borg (m)

Riksdagen beslutade den 24 november 2004 att ge regeringen i uppdrag att se över reglerna om begränsad skattskyldighet för vissa allmännyttiga stiftelser och andra juridiska personer som utövar allmännyttig verksamhet. Den socialdemokratiska regeringen kom aldrig till skott i denna fråga. Jag förutsätter att den borgerliga regeringen har för avsikt att snabbt tillsätta denna angelägna översyn som bland annat har stor betydelse för de synskadade som bedriver delar av sin verksamhet i stiftelseform. Enligt uppgift finns direktiv framtagna till en utredning.

När avser ministern att tillsätta ovan nämnda utredning om begränsad skattskyldighet för bland annat allmännyttiga stiftelser?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2006-11-24 Anmäld: 2006-11-28 Besvarad: 2006-12-01 Svar anmält: 2006-12-04

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2006-12-01)