Skatteregler vid arbete i Danmark

Skriftlig fråga 2005/06:1228 av Astudillo, Luciano (s)

Astudillo, Luciano (s)

den 17 mars

Fråga 2005/06:1228 av Luciano Astudillo (s) till finansminister Pär Nuder (s)

Skatteregler vid arbete i Danmark

De som är folkbokförda i Sverige och har ett arbete på mer än 50 % i Danmark kan inte ha extrajobb i Sverige.

Den svensk-danska överenskommelsen säger att om man arbetar mer än 50 % i ett land ska man också skatta där, samt att socialförsäkringar gäller enligt landets regler. Men om man har ett extrajobb i bostadslandet ska ens arbetsgivare i landet man arbetar i betala 32,46 % i skatt till bostadslandet. Detta innebär att det utöver de normala sociala avgifterna tillkommer ytterligare 32,46 % på hela lönen som är intjänad i landet i fråga. Följden blir att lönekostnaden ökar avsevärt för arbetsgivaren. Detta stimulerar inte Öresundsintegrationen.

Vilka åtgärder avser finansministern att vidta i syfte att möjliggöra att man ska kunna ha arbete i både Danmark och Sverige?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2006-03-17 Anmäld: 2006-03-17 Besvarad: 2006-03-27 Svar anmält: 2006-03-28

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2006-03-27)