Skattereduktion direkt vid köp

Skriftlig fråga 2007/08:915 av Forslund, Patrik (m)

Forslund, Patrik (m)

den 6 mars

Fråga

2007/08:915 Skattereduktion direkt vid köp

av Patrik Forslund (m)

till finansminister Anders Borg (m)

I en undersökning från Demoskop konstaterar man att närmare 100 000 svenskar köper hushållsnära tjänster i dag och över 450 000 planerar att göra det i år, vilket innebär bortåt 16 000 nya jobb vid årets gång.

I december var det 97 000 hushåll som regelbundet köpte tjänster, vilket resulterat i ca 2 500 nya arbetstillfällen. Av dessa var tre fjärdedelar arbetslösa innan de fick jobb. 185 000 personer säger sig dessutom vara säkra på att de kommer att köpa hushållsnära tjänster detta år. Räknar man med gruppen som säger att de troligen kommer att köpa tjänster blir det totalt 450 000 personer. Om detta blir fallet kommer branschen att sysselsätta 16 600 personer.

Trots att skattereduktionen finns visar undersökningen att endast 4 procent känner till att man kan få en skattereduktion. För 53 procent skulle intresset att köpa tjänster öka om reduktionen gavs direkt vid köpet, det vill säga att kunden inte behövde ligga ute med pengarna innan skattemyndigheten granskat köpet.

Avser finansministern att ta initiativ till att ändra reformen så att skattereduktionen ges direkt vid köpet?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2008-03-06 Anmäld: 2008-03-06 Besvarad: 2008-03-12 Svar anmält: 2008-03-12

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-03-12)